آدرس

مشهد، شهرک غرب، رازی 22/4، پلاک 20

تلفن دفتر

051-36610126

تلفن همراه

09155131035

مدیریت: صفار